WELKOM

Column: debat over de schoolstrijd!Maurice Koopman vraagt aandacht voor de vrijheid van onderwijs. Of eigenlijk de vrijheid om onderwijs door de overheid te laten betalen. Is de bestaande regeling nog wel houdbaar?

De column staat HIER

Evaluatie-onderzoek naar verkiezingenSommigen waren blij met 4 zetels, anderen hadden er beduidend meer verwacht. Hoogste tijd om de verkiezingen en de campagne van 50PLUS te gaan evalueren. Het hoofdbestuur van de partij heeft het Wetenschappelijk Bureau gevraagd een evaluatie-onderzoek uit te voeren. Het WB gaat dit doen. Er is ook al een begeleidingscommissie namens het hoofdbestuur. Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek zal zijn een enquête onder de betrokkenen bij de campagne: kandidaten, campagnevoerders, bestuurders en vertegenwoordigers van de partij. Het WB zal begin juni 2017 rapporteren aan het hoofdbestuur.

 

Vrijdag 24 feb: Symposium verlaging AOW-leeftijd naar 65 jaarVoor de oude Drees in 1957 wat het geen vraag. Je moest een simpele regeling hebben met een vaste leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet.

Ingewikkelde regelingen zijn duur vanwege de uitvoeringskosten en Drees sr. hield niet van duur. Daarom kreeg bijna iedere Nederlander op zijn 65e recht op AOW. De uitkering was een soort basisinkomen voor ouderen. Iedereen kreeg evenveel. Niet helemaal genoeg om van te leven, maar toch een basis. Waarom kregen de rijkeren het dan ook? Dat vond Drees niet zo erg, want die betaalden toch veel meer belasting, waardoor ze van de AOW relatief weinig overhielden. De regeling bleef daarom ook in dit opzicht zo simpel mogelijk.

De AOW-leeftijd volgens Drees heeft het nog 45 jaar lang volgehouden, maar het VVD-PvdA-kabinet brak in 2012, gesteund door CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks met de vaste, heldere regels. De AOW-leeftijd moest flink omhoog. Want: Crisis! Vergrijzing! Teveel ouderen! Onbetaalbaar!

Maar was dat wel zo?

Lees verder

Maak het verschil! De meerwaarde van oudere vrijwiligers.


Symposium 10 februari 2017, Rotterdam


KLIK HIER

Verslag studiemiddag Waarom 50PLUS?

_dsc8229

Het verslag vindt u  klik hier

 

OVER ONSkneuterdijk

 

 

 

 

 

 

ONZE AANPAK

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten voor onderzoek, het organiseren van symposia en cursussen, en het maken van studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat. Onze huidige speerpunten zijn onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van senioren: arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en gezondheidszorg. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS deed eerder onderzoek naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en naar de veranderingen in het zorgstelsel.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bestaat uit, Richard De Mulder (voorzitter), Chris van der Heijden (penningmeester), Mark van Overveld (secretaris), Maurice Koopman en Auke de Vries.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT

Het kabinet Rutte formuleerde tijdens de behandeling van de begroting 2012 het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie. Het kabinet wil de concurrentiekracht van de economie verbeteren, het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen en gelijke kansen op arbeidsdeelname bevorderen. Het kabinet streeft ernaar om tachtig procent van de beroepsbevolking in de leeftijd tussen twintig en vijfenzestig jaar te laten participeren.

Anco Goldhoorn van Level45 deed onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling en van de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het rapport Ruim baan voor 50-plussers op de arbeidsmarkt (2000-2020) doet hij verslag van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het kabinetsbeleid tot 2020 en de Cao-onderhandelingen in 2012. Verder geeft hij een overzicht van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Goldhoorn presenteert conclusies en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

KOOPKRACHT

Voor de politieke partij 50PLUS is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben op de financiële situatie van ouderen. In september 2014 rekende het NIBUD modelmatig de koopkracht van 65-plussers door. De groep 65-plussers is een gevarieerde groep. Immers, niet alle maatregelen raken élke 65-plusser. Van belang voor de financiële positie zijn bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, het gebruikmaken van voorzieningen en de leeftijdscategorie.

Eind 2014 kondigde het kabinet een aantal beleidsmaatregelen af die gevolgen hebben voor de financiële positie van veel 65-plussers. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS voert momenteel onderzoek uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de 65-plusser.

ZORG

Het Nederlandse zorgstelsel is erg complex: het is een samenspel van ingewikkelde wetgeving, regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per inwoner van Nederland. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.

In het rapport Pluspunten voor de zorg schetsen Ivo Timmermans en Joop Blom een beeld van ons zorgstelsel. Zij geven inzicht in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Ze signaleren knelpunten, doen aanbevelingen, en besteden uitvoerig aandacht aan de zorg voor ouderen.

 

 

Contact

We horen graag meer van u en hoe we u kunnen helpen.