WELKOM

Opinie. Waarden worden overschat

Met de bankproblemen, Europa en de immigratie hebben politici plotseling weer de mond vol van waarden. Maar die gaan er in Nederland nu niet meer zo gemakkelijk in. Richard De Mulder wordt wat achterdochtig van waarden in de politiek. Zijn opinie staat klik hier

waarden2

Studie- en discussiemiddag “Waarom 50PLUS?”

Op 18 november organiseert het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS een studie- en discussiemiddag. Informatie vindt u klik hier

Bigger, stronger, faster?

In Amerika is alles groter, sterker en sneller. Dat vinden volgens Chris van der Heijden in zijn Opinie veel Amerikanen tenminste. Ook zijn zoontje wil groter, sterker en sneller en vraagt zijn vader een 4K UHD smart televisie te kopen. Maar Chris vindt een gewone TV al mooi genoeg. Hier zit méér achter. Gewoon een bloem ruiken of rustig een boek lezen heeft zijn eigen, door ervaring gevestigde waarde. Maar helaas hangt dié klok tegenwoordig scheef. De opinie staat klik hier.

biggerfaster

Het nut van onderzoeksdata

De onderzoeksresultaten als vermeld in onze eerdere link werden door Henk Krol naar voren gebracht tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 en 22 september 2016. Klik hier  voor zijn standpunten.

wp_20160922_001x

Het bovenste lijntje is voor alle inkomens, het onderste van de gepensioneerden. Het onderzoek werd in overleg met de fracties van 50PLUS bij het Centraal Bureau van de Statistiek aangevraagd door het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS. Dit onderzoek vindt u klik hier (onder Bronnen: Maatwerk).

Link: CBS dynamische koopkrachtontwikkeling

CBS dynamische koopkracht-ontwikkeling - dit is per geboorte-cohort: Stijgingen, maar niet voor gepensioneerden!  Klik hier

OVER ONSkneuterdijk

 

 

 

 

 

 

ONZE AANPAK

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten voor onderzoek, het organiseren van symposia en cursussen, en het maken van studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat. Onze huidige speerpunten zijn onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van senioren: arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en gezondheidszorg. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS deed eerder onderzoek naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en naar de veranderingen in het zorgstelsel.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bestaat uit, Richard De Mulder (voorzitter), Chris van der Heijden (penningmeester), Mark van Overveld (penningmeester), Maurice Koopman, Martin van Rooijen (namens de 50PLUS-fracties in 1e en 2e Kamer) en Auke de Vries.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT

Het kabinet Rutte formuleerde tijdens de behandeling van de begroting 2012 het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie. Het kabinet wil de concurrentiekracht van de economie verbeteren, het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen en gelijke kansen op arbeidsdeelname bevorderen. Het kabinet streeft ernaar om tachtig procent van de beroepsbevolking in de leeftijd tussen twintig en vijfenzestig jaar te laten participeren.

Anco Goldhoorn van Level45 deed onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling en van de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het rapport Ruim baan voor 50-plussers op de arbeidsmarkt (2000-2020) doet hij verslag van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het kabinetsbeleid tot 2020 en de Cao-onderhandelingen in 2012. Verder geeft hij een overzicht van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Goldhoorn presenteert conclusies en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

KOOPKRACHT

Voor de politieke partij 50PLUS is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben op de financiële situatie van ouderen. In september 2014 rekende het NIBUD modelmatig de koopkracht van 65-plussers door. De groep 65-plussers is een gevarieerde groep. Immers, niet alle maatregelen raken élke 65-plusser. Van belang voor de financiële positie zijn bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, het gebruikmaken van voorzieningen en de leeftijdscategorie.

Eind 2014 kondigde het kabinet een aantal beleidsmaatregelen af die gevolgen hebben voor de financiële positie van veel 65-plussers. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS voert momenteel onderzoek uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de 65-plusser.

ZORG

Het Nederlandse zorgstelsel is erg complex: het is een samenspel van ingewikkelde wetgeving, regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per inwoner van Nederland. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.

In het rapport Pluspunten voor de zorg schetsen Ivo Timmermans en Joop Blom een beeld van ons zorgstelsel. Zij geven inzicht in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Ze signaleren knelpunten, doen aanbevelingen, en besteden uitvoerig aandacht aan de zorg voor ouderen.

 

 

Contact

We horen graag meer van u en hoe we u kunnen helpen.