12 februari 2017

Vrijdag 24 feb: Symposium verlaging AOW-leeftijd naar 65 jaar

Voor de oude Drees in 1957 wat het geen vraag. Je moest een simpele regeling hebben met een vaste leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet.

Ingewikkelde regelingen zijn duur vanwege de uitvoeringskosten en Drees sr. hield niet van duur. Daarom kreeg bijna iedere Nederlander op zijn 65e recht op AOW. De uitkering was een soort basisinkomen voor ouderen. Iedereen kreeg evenveel. Niet helemaal genoeg om van te leven, maar toch een basis. Waarom kregen de rijkeren het dan ook? Dat vond Drees niet zo erg, want die betaalden toch veel meer belasting, waardoor ze van de AOW relatief weinig overhielden. De regeling bleef daarom ook in dit opzicht zo simpel mogelijk.

De AOW-leeftijd volgens Drees heeft het nog 45 jaar lang volgehouden, maar het VVD-PvdA-kabinet brak in 2012, gesteund door CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks met de vaste, heldere regels. De AOW-leeftijd moest flink omhoog. Want: Crisis! Vergrijzing! Teveel ouderen! Onbetaalbaar!

Maar was dat wel zo?

Reeds in 2009 schreef prof. Harrie Verbon (hoogleraar Openbare Financiën, Universiteit van Tilburg) in het Tijdschrift voor Openbare Financiën onder de titel Het verhogen van de AOW-leeftijd volgens minister Donner dat het met het financiële draagvlak van de AOW best meeviel. En dat veel van de argumenten niet strookten met de werkelijkheid. Maar er werd niet naar hem geluisterd.

De politieke partij 50PLUS wil de AOW-leeftijd nu weer terug naar 65 jaar en heeft daar zelfs een breekpunt van gemaakt. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUSPartij heeft aan prof. Verbon gevraagd de uitgaven voor de AOW nader door te rekenen – op basis van de levensverwachtingen als uitgerekend door het CBS – tot en met het jaar 2060. Tijdens het symposium doet hij verslag van het onderzoek dat hij samen met dr. David Hollanders heeft uitgevoerd.

Maar er is meer. Het Wetenschappelijk Bureau heeft daarnaast aan prof. Jaap de Koning en dr. Arie Gelderblom van het SEOR, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevraagd onderzoek te doen naar directe en indirecte m.n. financiële gevolgen van het weer verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het “AOW-gat”, aan de extra kosten van werkloosheids- en sociale uitkeringen aan werklozen tussen de 65 en de nu steeds hogere AOW-leeftijd, aan de extra kosten voor de UWV (en voor de betrokkenen) om te trachten een baan te vinden, aan de invloed van de AOW-leeftijd op de kansen van jongeren om een baan te vinden, aan de onmogelijkheid voor een grote groep ouderen in zware beroepen om nog door te werken en tenslotte aan de AOW als basisinkomen voor de honderdduizenden ouderen die vrijwilligerswerk doen!

Het symposium vindt plaats in Den Haag, Nieuwspoort, 11.00 uur. Deelname is gratis. Intekenen kunt u KLIK HIER

 

 

 

 

Home
Share: / / /