WELKOM

Eindrapport evaluatie verkiezingen 2017 openbaarHet rapport evaluatie 2e kamer verkiezingen is nu openbaar.

Het kan gedownload worden: KLIK HIER

 

Presentatie tijdens alv over evaluatieonderzoek
KLIK HIER

Nog vertrouwelijk concept-rapport al in de pers

Het Wetenschappelijk Bureau heeft onlangs middels een enquete en een reeks interviews onder de leden een analyse opgesteld rondom de campagne van de Tweede Kamer verkiezingen. Op de ALV van 50PLUS op 11 november staat de presentatie hiervan op het programma, zoals de meeste leden inmiddels al hebben kunnen zien. De officiële publicatie van het eindrapport, door het Hoofdbestuur van 50PLUS, is in deze week gepland.

Vandaag verscheen echter dit bericht in NRC-Next:Eerder deze week is het Wetenschappelijk Bureau benaderd door de journaliste van het NRC. Haar is geantwoord dat het rapport nog vertrouwelijk was en bovendien nog een laatste redactie zou ondergaan. Zij kon het dus niet krijgen, maar ze was van harte welkom op de ALV van 50PLUS op 11 november te Zwolle. Daar zal de presentatie plaatsvinden over het onderzoek.

In het NRC-Next artikel worden 50PLUS fractieleider Henk Krol en de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau Richard De Mulder geciteerd. Beiden hebben weliswaar met de journaliste gesproken, maar beiden hebben daarbij vooral uitgelegd dat er nog even moest worden gewacht op de finale versie.
Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau betreurt het dat NRC Next desondanks een vertrouwelijk concept-rapport in de openbaarheid heeft gebracht.

Het onderzoeksteam, Mark van Overveld, Richard De Mulder en Odette Jansen.

 

 

Symposium 50PLUS
‘Ken uw kiezers’


25 november, Utrecht

Ontwikkelingen in het 50PLUS-electoraat en mogelijkheden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.Op zaterdag 25 november 2017 organiseert het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS een bijeenkomst voor leden van 50PLUS en genodigden.
Vanaf 10.00 uur is er een inloop met koffie en thee en om 10.30 uur begint het programma. De geplande eindtijd is 13.00 uur.

Inhoud

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft onderzoek laten verrichten naar ontwikkelingen in het kiezersbestand van 50PLUS sinds 2012. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen van 2015 en de 2e Kamerverkiezingen van 2017 zijn geanalyseerd door het onderzoekbureau Politieke Academie. Tijdens de bijeenkomst worden de bevindingen van het onderzoek uiteengezet. Er is iets gebeurd in het electoraat van 50PLUS!

Voor meer informatie: KLIK HIER


Column: debat over de schoolstrijd!Maurice Koopman vraagt aandacht voor de vrijheid van onderwijs. Of eigenlijk de vrijheid om onderwijs door de overheid te laten betalen. Is de bestaande regeling nog wel houdbaar?

De column staat HIER

OVER ONSkneuterdijk

 

 

 

 

 

 

ONZE AANPAK

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van opdrachten voor onderzoek, het organiseren van symposia en cursussen, en het maken van studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat. Onze huidige speerpunten zijn onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van senioren: arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en gezondheidszorg. Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS deed eerder onderzoek naar de situatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en naar de veranderingen in het zorgstelsel.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bestaat uit, Richard De Mulder (voorzitter), Chris van der Heijden (penningmeester), Mark van Overveld (secretaris), Maurice Koopman, Léonie Sazias en Auke de Vries.

SPEERPUNTEN

ARBEIDSMARKT

Het kabinet Rutte formuleerde tijdens de behandeling van de begroting 2012 het beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie. Het kabinet wil de concurrentiekracht van de economie verbeteren, het scholingsniveau van de beroepsbevolking verhogen en gelijke kansen op arbeidsdeelname bevorderen. Het kabinet streeft ernaar om tachtig procent van de beroepsbevolking in de leeftijd tussen twintig en vijfenzestig jaar te laten participeren.

Anco Goldhoorn van Level45 deed onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstelling en van de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. In het rapport Ruim baan voor 50-plussers op de arbeidsmarkt (2000-2020) doet hij verslag van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het kabinetsbeleid tot 2020 en de Cao-onderhandelingen in 2012. Verder geeft hij een overzicht van de totstandkoming van het Pensioenakkoord. Goldhoorn presenteert conclusies en geeft concrete aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

KOOPKRACHT

Voor de politieke partij 50PLUS is het erg belangrijk om goed inzicht te hebben op de financiële situatie van ouderen. In september 2014 rekende het NIBUD modelmatig de koopkracht van 65-plussers door. De groep 65-plussers is een gevarieerde groep. Immers, niet alle maatregelen raken élke 65-plusser. Van belang voor de financiële positie zijn bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, het gebruikmaken van voorzieningen en de leeftijdscategorie.

Eind 2014 kondigde het kabinet een aantal beleidsmaatregelen af die gevolgen hebben voor de financiële positie van veel 65-plussers. Het wetenschappelijk bureau 50PLUS voert momenteel onderzoek uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de 65-plusser.

ZORG

Het Nederlandse zorgstelsel is erg complex: het is een samenspel van ingewikkelde wetgeving, regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per inwoner van Nederland. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.

In het rapport Pluspunten voor de zorg schetsen Ivo Timmermans en Joop Blom een beeld van ons zorgstelsel. Zij geven inzicht in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Ze signaleren knelpunten, doen aanbevelingen, en besteden uitvoerig aandacht aan de zorg voor ouderen.

 

 

Contact

We horen graag meer van u en hoe we u kunnen helpen.