30 augustus 2018

Achter het nieuws: slotsymposium van het Wetenschappelijk Bureau?

Op 27 augustus stuurde het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS zijn relaties een bericht over het &#822slotsymposiumDe opgevraagde gebruiker bestaat niet. over het basisinkomen voor ouderen:

Zaterdag 29 September 2018 te Utrecht

Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel, want dit was de bijlage:

brief aan relaties WB50PLUS maandag 26 aug_2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau berichtte in deze brief het voornemen van het Hoofdbestuur van de partij om het Wetenschappelijk Bureau de laan uit te sturen. Het Wetenschappelijk Bureau meent dat het als te kritisch en te onafhankelijk wordt gezien. De voorzitter van het Hoofdbestuur van de partij, Geert Dales, meldde aan het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau dat deze brief hem hevig had verbaasd, want hij had immers bezworen vóór onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau te zijn. Een onbegrijpelijke verbazing voor iemand die het Wetenschappelijk Bureau wil opdoeken omdat hij het niet met ze eens is.

Over de mededeling werd bericht in de Volkskrant van dinsdag 28 augustus. In de pers en op de radio ging Geert Dales flink in de aanval. Zijn belangrijkste punt was dat de financiële verantwoording van het Weteschappelijk bureau niet zou kloppen. Nu waren daar van het vorige Hoofdbestuur nooit klachten over geweest, maar Geert zegt (Algemeen Dagblad, 28 augustus): <<Dales wil alleen in het algemeen iets zeggen over het conflict met het wetenschappelijk bureau. De financiële verantwoording moet volgens hem anders. ,,De partijtop is daarvoor eindverantwoordelijk, dus wij hebben inzage nodig in de boeken. Die moeten op tafel komen telkens als wij dat wensen. En dat is nu niet het geval.De opgevraagde gebruiker bestaat niet.>>

Dit is een opvallende onwaarheid, want het Hoofdbestuur had en heeft volledige inzage in de gehele administratie van het WB. Het WB en het HB hebben één en dezelfde boekhouder, in dienst van de partij. Het WB en het HB hebben één en dezelfde officiële, wettelijk voorgeschreven onafhankelijke accountant die de jaarstukken goedkeurt en waarmerkt. Bovendien, in het WB-bestuur zit altijd een bestuurder namens het HB, die ook volledige toegang heeft tot alle financiële stukken. (Uiteindelijk moet het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden de jaarstukken goedkeuren alvorens de subsidie wordt toegekend.)

Het bestuur van het WB heeft de onprettige verwachting dat de fantasie van voorzitter Geert Dales hiermee nog niet is uitgeput. Maar duidelijk is waar het om draait: het Wetenschappelijk Bureau is te kritisch en te onafhankelijk. Vooral het evaluatierapport van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 (overigens uitgebracht op verzoek van het toenmalige Hoofdbestuur, maar tegen de wil van voorzitter Jan Nagel) wordt niet geapprecieerd.

http://www.wb50pluspartij.nl/portfolio/rapport-evaluatie-tweede-kamer-verkiezingen-2017-50plus/

Kort samengevat gaat het om:

1. Clientelisme (vriendjespolitiek); de partij wordt nog steeds gecontroleerd door Jan Nagel

2. ondemocratische procedures (zoals die voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma)

3. onduidelijk gebruik van de grote donaties aan de stichting Vrienden van 50PLUS

4. falend leiderschap.

Dit alles is misschien niet prettig te horen voor het Hoofdbestuur, maar dit is de kritiek van de onderzoekers. Het Wetenschappelijk Bureau de mond snoeren gaat de partij hierbij niet helpen.

Het optreden van het Hoofdbestuur van 50PLUS wordt inmiddels ook met spanning gevolgd door de wetenschappelijke bureaus van andere politieke partijen in Nederland. Want als het bij 50PLUS lukt om het wetenschappelijk bureau weg te krijgen omdat er verschillen van mening bestaan, wat zou de onafhankelijkheid die de Wet op de Financiering van Politieke Partijen beoogt dan nog betekenen?

 

*Dit was de officiële brief van het Hoofdbestuur:

Brief HB aan Wetenschappelijk Bureau

 

 

 

 

 

Home
Share: / / /