10 september 2017

Artikel 23 uit een voorbije tijd

 

Onlangs besloot de Raad van State dat het Haga Lyceum in
Amsterdam door de overheid erkend en gefinancierd moet worden.
Daar was een lang en intensief proces aan vooraf gegaan, waarbij
ongeveer iedereen die het beste voor heeft met het onderwijs ,
inspectie, wethouder, moslimgemeenschap, onderzoek deed naar de
kwaliteit van de onderwijskundige plannen en de betrouwbaarheid
van de bestuurlijke constructie van de school onderzocht. Met steeds
als resultaat een negatief oordeel over zowel de onderwijs
inhoudelijke als bestuurlijke plannen van de initiatiefnemers.

De Raad van State besloot anders. Het Haga Lyceum is een school op
religieuze grondslag en komt dus krachtens artikel 23 van de
Grondwet in aanmerking voor financiering ook al is het onderwijs een
rommeltje en het bestuur een janboel. Je kunt je kinderen er met
goed fatsoen niet naar toe sturen.

Artikel 23 in de Grondwet regelt de gelijkstelling van openbaar en
bijzonder onderwijs. In de praktijk komt het erop neer, dat wie zijn
religie via het onderwijs wil verspreiden dit door de overheid
gefinancieerd kan krijgen. Het is het gevolg van een schoolstrijd die in
de 19e en begin van de 20e eeuw woedde en waarin religieuze
groeperingen het recht opeisten hun bijzonder onderwijs op dezelfde
wijze gefinancierd te krijgen als openbaar onderwijs. Zo kreeg iedere
zuil zijn eigen onderwijs en kreeg de traditionele Nederlandse
verdeeldheid ook in het onderwijs zijn beslag.

Politiek is artikel 23 van de Grondwet een heilige koe. Wie er maar
naar wijst loopt het risico vanuit religieuze hoek met de grond gelijk
gemaakt te worden.

50PLUS heeft het gewaagd in haar programma voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2017 een publiek debat over dit Grondwetsartikel
aan te kondigen. Het incident met het Haga Lyceum maakt opnieuw
duidelijk, dat artikel 23, relikwie uit een voorbije tijd, als instrument
voor een verantwoord onderwijsbeleid volmaakt ondeugdelijk is.
Sterker nog, het staat zo’n beleid in de weg.

Het door 50PLUS aangekondigde publieke debat moet maar niet te
lang meer op zich laten wachten.

Column
Share: / / /

Over de auteur

.$naam.

Maurice Koopman

 

Maurice Koopman (1943) was kandidaat van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hij was enige jaren werkzaam in het onderwijs en het cultureel werk en kwam daarna in dienst van de VARA. Hij was onder meer directeur televisie. Daarnaast was hij gewestelijk voorzitter van de PvdA in Gelderland. Later werd hij actief voor Leefbaar Nederland en in 2005-2006 was hij wethouder namens Leefbaar Hilversum.

Hij is lid van het Hoofdbestuur van 50PLUS en van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau.Recent