22 september 2018

Berichten van het front

Antwoord van het Hoofdbestuur

Het Wetenschappelijk Bureau heeft antwoord gekregen op zijn brief (van 4 september, zie ons eerdere bericht op deze pagina) aan het Hoofdbestuur over de opzegging van de samenwerking. Dit is de brief:

Brief HB dd 20180918 Onderwerp brief 4 september 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau vergadert op 29 september (’s middags symposium Basisinkomen voor Ouderen) over zijn reactie op dit schrijven. U hoort van ons.

Brief aan de afdelingsbesturen van 50PLUS

Op 14 september heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau een brief geschreven aan de afdelingsbesturen. Wij vragen

1. om steun in onze strijd met het Hoofdbestuur over ons onafhankelijke voortbestaan (en dat van de andere wetenschappelijke bureaus) en

2. of de afdelingen geïnteresseerd zijn in een hernieuwde kennismaking met de digitale kaarten van Politieke Academie ten behoeve van de verkiezingscampagne 1e kwartaal 2019

Dit is de brief:

brief aan regiobesturen 14 sept

Landelijke partij-bijeenkomst op 6 oktober a.s.

Op 6 oktober heeft Geert Dales een bijeenkomst belegd van alle 50PLUS-leden die actief zij als …. en dan volgt er een hele lijst. Dit is de brief:

50PLUS Uitnodiging 6 oktober 2018

Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau staat helaas niet op de lijst van genodigden (waarom eigenlijk niet?). Richard De Mulder, waterschapsbestuurder namens 50PLUS in het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en plv. lid van de Commissie van Beroep van 50PLUS, zal dan maar als zodanig acte de présence geven. De bijeenkomst heeft onder meer tot doel &#822(…) om de interne partijcultuur en onderlinge relaties een nieuwe impuls te geven op basis van nieuwe uitgangspunten en glasheldere afspraken (…)De opgevraagde gebruiker bestaat niet.. Het kan zomaar zijn, dat de onafhankelijkheid, zo niet het voortbestaan, van het Wetenschappelijk Bureau onderwerp van discussie wordt!

 

 

Home
Share: / / /