15/03/18 Home

“NEDERLAND HEEFT HET BESTE PENSIOENSTELSEL TER WERELD!”

 

Het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS heeft een informatieve animatiefilm laten maken over het Nederlandse pensioenstelsel. De bewering dat ouderen de pensioenen van toekomstige generaties in gevaar brengen is ongefundeerd. Het is nepnieuws! Integendeel, er is meer geld in de pensioenkassen dan ooit en er komt nog ieder jaar bij. Ook nu het aantal werkenden afneemt, bieden de bestaande fondsen voldoende rendement om voor tientallen jaren de pensioenen te kunnen betalen. Het zou voor de hand liggen zo langzamerhand de pensioenen in Nederland weer wat te verhogen.

Deze ruim 2 minuten durende animatiefilm is samengesteld met de medewerking van drs. Rob de Brouwer (auteur van ‘19 mythes en onwaarheden over ons pensioen’) en dr. Mark van Overveld, (Wetenschappelijk Bureau 50PLUS), gebaseerd op publiekelijk beschikbare cijfers van het CBS en DNB en vervaardigd door Digital Agency Refreshworks.

Wilt u het downloaden, ga naar onze link bladzijde: KLIK HIER

 

 

no responses
18/01/18 Home

Eindrapport evaluatie verkiezingen 2017 openbaar

Het rapport evaluatie 2e kamer verkiezingen is nu openbaar.

Het kan gedownload worden: KLIK HIER

 

no responses
10/11/17 Home

Nog vertrouwelijk concept-rapport al in de pers

Het Wetenschappelijk Bureau heeft onlangs middels een enquete en een reeks interviews onder de leden een analyse opgesteld rondom de campagne van de Tweede Kamer verkiezingen. Op de ALV van 50PLUS op 11 november staat de presentatie hiervan op het programma, zoals de meeste leden inmiddels al hebben kunnen zien. De officiële publicatie van het eindrapport, door het Hoofdbestuur van 50PLUS, is in deze week gepland.

Vandaag verscheen echter dit bericht in NRC-Next:

Eerder deze week is het Wetenschappelijk Bureau benaderd door de journaliste van het NRC. Haar is geantwoord dat het rapport nog vertrouwelijk was en bovendien nog een laatste redactie zou ondergaan. Zij kon het dus niet krijgen, maar ze was van harte welkom op de ALV van 50PLUS op 11 november te Zwolle. Daar zal de presentatie plaatsvinden over het onderzoek.

In het NRC-Next artikel worden 50PLUS fractieleider Henk Krol en de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau Richard De Mulder geciteerd. Beiden hebben weliswaar met de journaliste gesproken, maar beiden hebben daarbij vooral uitgelegd dat er nog even moest worden gewacht op de finale versie.
Het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau betreurt het dat NRC Next desondanks een vertrouwelijk concept-rapport in de openbaarheid heeft gebracht.

Het onderzoeksteam, Mark van Overveld, Richard De Mulder en Odette Jansen.

 

 

no responses
29/10/17 Home

Symposium 50PLUS
‘Ken uw kiezers’

25 november, Utrecht

Ontwikkelingen in het 50PLUS-electoraat en mogelijkheden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS een bijeenkomst voor leden van 50PLUS en genodigden.
Vanaf 10.00 uur is er een inloop met koffie en thee en om 10.30 uur begint het programma. De geplande eindtijd is 13.00 uur.

Inhoud

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS heeft onderzoek laten verrichten naar ontwikkelingen in het kiezersbestand van 50PLUS sinds 2012. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen van 2015 en de 2e Kamerverkiezingen van 2017 zijn geanalyseerd door het onderzoekbureau Politieke Academie. Tijdens de bijeenkomst worden de bevindingen van het onderzoek uiteengezet. Er is iets gebeurd in het electoraat van 50PLUS!

Voor meer informatie: KLIK HIER

no responses
10/09/17 Home

Column: debat over de schoolstrijd!

Maurice Koopman vraagt aandacht voor de vrijheid van onderwijs. Of eigenlijk de vrijheid om onderwijs door de overheid te laten betalen. Is de bestaande regeling nog wel houdbaar?

De column staat HIER

no responses
09/05/17 Home

Evaluatie-onderzoek naar verkiezingen

Sommigen waren blij met 4 zetels, anderen hadden er beduidend meer verwacht. Hoogste tijd om de verkiezingen en de campagne van 50PLUS te gaan evalueren. Het hoofdbestuur van de partij heeft het Wetenschappelijk Bureau gevraagd een evaluatie-onderzoek uit te voeren. Het WB gaat dit doen. Er is ook al een begeleidingscommissie namens het hoofdbestuur. Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek zal zijn een enquête onder de betrokkenen bij de campagne: kandidaten, campagnevoerders, bestuurders en vertegenwoordigers van de partij. Het WB zal begin juni 2017 rapporteren aan het hoofdbestuur.

 

no responses
12/02/17 Home

Vrijdag 24 feb: Symposium verlaging AOW-leeftijd naar 65 jaar

Voor de oude Drees in 1957 wat het geen vraag. Je moest een simpele regeling hebben met een vaste leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet.

Ingewikkelde regelingen zijn duur vanwege de uitvoeringskosten en Drees sr. hield niet van duur. Daarom kreeg bijna iedere Nederlander op zijn 65e recht op AOW. De uitkering was een soort basisinkomen voor ouderen. Iedereen kreeg evenveel. Niet helemaal genoeg om van te leven, maar toch een basis. Waarom kregen de rijkeren het dan ook? Dat vond Drees niet zo erg, want die betaalden toch veel meer belasting, waardoor ze van de AOW relatief weinig overhielden. De regeling bleef daarom ook in dit opzicht zo simpel mogelijk.

De AOW-leeftijd volgens Drees heeft het nog 45 jaar lang volgehouden, maar het VVD-PvdA-kabinet brak in 2012, gesteund door CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks met de vaste, heldere regels. De AOW-leeftijd moest flink omhoog. Want: Crisis! Vergrijzing! Teveel ouderen! Onbetaalbaar!

Maar was dat wel zo? Lees verder

no responses