COLUMNS

Artikel 23 uit een voorbije tijd

 

Onlangs besloot de Raad van State dat het Haga Lyceum in
Amsterdam door de overheid erkend en gefinancierd moet worden.
Daar was een lang en intensief proces aan vooraf gegaan, waarbij
ongeveer iedereen die het beste voor heeft met het onderwijs ,
inspectie, wethouder, moslimgemeenschap, onderzoek deed naar de
kwaliteit van de onderwijskundige plannen en de betrouwbaarheid
van de bestuurlijke constructie van de school onderzocht. Met steeds
als resultaat een negatief oordeel over zowel de onderwijs
inhoudelijke als bestuurlijke plannen van de initiatiefnemers.

De Raad van State besloot anders. Het Haga Lyceum is een school op
religieuze grondslag en komt dus krachtens artikel 23 van de
Grondwet in aanmerking voor financiering ook al is het onderwijs een
rommeltje en het bestuur een janboel. Je kunt je kinderen er met
goed fatsoen niet naar toe sturen.

Artikel 23 in de Grondwet regelt de gelijkstelling van openbaar en
bijzonder onderwijs. In de praktijk komt het erop neer, dat wie zijn
religie via het onderwijs wil verspreiden dit door de overheid
gefinancieerd kan krijgen. Het is het gevolg van een schoolstrijd die in
de 19e en begin van de 20e eeuw woedde en waarin religieuze
groeperingen het recht opeisten hun bijzonder onderwijs op dezelfde
wijze gefinancierd te krijgen als openbaar onderwijs. Zo kreeg iedere
zuil zijn eigen onderwijs en kreeg de traditionele Nederlandse
verdeeldheid ook in het onderwijs zijn beslag.

Politiek is artikel 23 van de Grondwet een heilige koe. Wie er maar
naar wijst loopt het risico vanuit religieuze hoek met de grond gelijk
gemaakt te worden.

50PLUS heeft het gewaagd in haar programma voor de Tweede
Kamerverkiezingen 2017 een publiek debat over dit Grondwetsartikel
aan te kondigen. Het incident met het Haga Lyceum maakt opnieuw
duidelijk, dat artikel 23, relikwie uit een voorbije tijd, als instrument
voor een verantwoord onderwijsbeleid volmaakt ondeugdelijk is.
Sterker nog, het staat zo’n beleid in de weg.

Het door 50PLUS aangekondigde publieke debat moet maar niet te
lang meer op zich laten wachten.

Over de auteur

.$naam.

Maurice Koopman

 

Maurice Koopman (1943) was kandidaat van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Hij was enige jaren werkzaam in het onderwijs en het cultureel werk en kwam daarna in dienst van de VARA. Hij was onder meer directeur televisie. Daarnaast was hij gewestelijk voorzitter van de PvdA in Gelderland. Later werd hij actief voor Leefbaar Nederland en in 2005-2006 was hij wethouder namens Leefbaar Hilversum.

Hij is lid van het Hoofdbestuur van 50PLUS en van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau.

Verkiezingen – 50PLUS hoog in de peilingen – aanvallen!

kandidaten

De verkiezingen komen dichterbij. 50PLUS staat hoog in de peilingen en je weet het alweer: de partij wordt aangevallen in de pers. De Volkskrant is altijd een goede indicator. Op donderdag 17 november een berichtje over Henk Krol, die een journalist geduwd zou hebben in het gebouw van de 2e Kamer. Ik geloof er weinig van, want Henk, kijk maar op de foto rechts, dat is helemaal geen duwer.

Als je weet hoeveel berichten de Volkskrant niet plaatst, dan is het volgende, ook op donderdag 17 november, opvallend (Opinie & Debat, blz. 26).

oudere-drinkers

Leuk hoor! Even 50PLUS als beschonken wegzetten. Alle gekheid op een stokje: Die AOW-leeftijd moet zo snel mogelijk weer naar 65 jaar. Ook als de leeftijdsverwachtingen waar de regering van uitgaat zouden blijken te kloppen. Want heel veel klopt er niet! De AOW is helemaal niet welvaartsvast. Door de verhoging van de AOW-leeftijd  neemt de werkgelegenheid juist niet toe. En de AOW op 65 is hard nodig voor mensen met zwaar werk. Proost!

Over de auteur

.$naam.

Richard De Mulder

Richard V. De Mulder (1946) is emeritus hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekozen lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau van de 50PLUS-partij.

Een klein DENKraam

Ik zag Paul Witteman in Buitenhof in gesprek met Tunahan Kuzu. Dat ging over hoe DENK het politieke spectrum gaat vervolmaken. Maar natuurlijk ook over de gebeurtenissen in Turkije en de weerslag daarvan op ons polderlandje. Over dat laatste had Kuzu de boodschap dat wij (d.w.z. Nederlanders met een niet-Turkse achtergrond, zeg maar de gewone Nederlanders) niet naïef moeten zijn. ‘Onze’ Turken, aldus Kuzu, dragen ook hun geschiedenis en denkbeelden mee. Voor Kuzu betekent dat overigens zijn politieke verbondenheid met Erdogan, zoals bleek uit foto’s gemaakt tijdens een pro-Erdogandemonstratie na de mislukte coup, waar hij broederlijk gearmd stond met een Grijs Wolfje. De zorg voor mensenrechten en rechtsstaat behoort niet zozeer tot de geschiedenis en denkbeelden die worden meegetorst.

De vraag van Witteman, wat Kuzu vond van de schendingen van mensenrechten en het zuiveren van het Turkse openbare leven en het opsluiten en martelen van (vermeende) Gülenaanhangers, werd omzeild met de mededeling dat ook de parlementaire oppositie Erdogan hierin steunt. Voor zover diezelfde oppositie niet al wordt gezuiverd of monddood gemaakt natuurlijk. En toen Witteman bleef vragen naar zijn eigen opvatting daarover, wees Kuzu erop dat wij Nederlanders er ook heel lang over hebben gedaan om te komen waar we nu staan. Weer geen antwoord dus. Maar hij heeft gelijk, het duurt heel lang. Kijk maar naar Kuzu zelf, die we toch een geïntegreerde Turkse Nederlander moeten noemen. Arme Sylvana, waar ben je terecht gekomen?

Over de auteur

.$naam.

Auke de Vries

Mr Auke de Vries is werkzaam als juridisch adviseur en lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

Ouderen dwingen Brexit af. Nu de Nexit nog?

Groot-Brittannië in rep en roer: ze moeten de EU uit! In Schotland, Londen en Noord-Ierland wilden ze blijven, maar de rest van het land zorgde voor een duidelijke overwinning van het “wegwezen”-kamp.  Analyses wijzen uit dat het vooral ouderen waren die hiervoor gezorgd hebben. Zij waren in meerderheid voor opbreken, terwijl  de jeugd vooral wilde blijven. Maar de ouderen kwamen veel vaker stemmen. (Meer dan 80% van de kiezers boven de 65 kwam op, terwijl dat onder de 30 jaar nog niet de helft was.)

Weer een goede les: onderschat de  electorale kracht van de ouderen niet!

Moeten we er blij mee zijn als hetzelfde in Nederland gaat gebeuren?  50PLUS is volgens zijn beginselprogramma een voorstander van directe democratie, is dus vóór referenda. Bovendien is de aanhang van 50PLUS volgens peilingen wat meer dan gemiddeld voorstander van een Nexit.  Ikzelf zou voor “blijven“ stemmen, maar als je voor directe democratie bent moet je ook accepteren dat er soms rare beslissingen komen.

Wat nou, raar? Wel een beetje.  Er is nu veel onzekerheid ontstaan.  Met  de Schotten, de Noord-Ieren, de mensen in Londen  en met wat de jeugd wil is geen rekening gehouden.  Maar toch, wie weet wat de toekomst biedt? Als de Nederlandse pensioenen straks zijn weggevreten door Euro-inflatie terwijl de Engelsen genoeglijk hun kopje thee blijven drinken, dan zullen we moeten  toegeven:  “Die eigenwijze ouderen op dat eiland hadden wel gelijk!”.

Over de auteur

.$naam.

Richard De Mulder

Richard V. De Mulder (1946) is emeritus hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekozen lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en secretaris van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau van de 50PLUS-partij. Hij is sinds 1982 getrouwd met een Britse vrouw.

50PLUS nu echte emancipatiepartij

Sommige mensen zien een ouderenpartij niet als emancipatoir, maar als puur eigenbelang. Het is gemakkelijk in te zien dat die visie niet klopt. Immers, tegen de tijd dat er in Nederland iets verandert, zijn de huidige 50PLUSsers allang overleden.

50PLUS is juist een echte emancipatiepartij. Waaruit blijkt dat dan? Door de benoeming kortgeleden van zomaar twee vrouwen in het hoofdbestuur. Dat is nu goed nieuws! Zo’n bestuur met twee vrouwen (van de negen) ziet er meteen veel representatiever uit. Maar vooral is het ook effectiever en, tja, leuker.

50PLUS loopt dus voorop. Ook zonder verplichte quota zet deze partij de gewenste trend. Ouderen- zowel als vrouwendiscriminatie wordt aangepakt. Wat kan er nog volgen?

 

Over de auteur

.$naam.

Richard De Mulder

 

Richard V. De Mulder (1946) is emeritus hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekozen lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en secretaris van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau van de 50PLUS-partij.

Ouderenrecht

Er is in Nederland kinderrecht, jeugdrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht en zelfs computerrecht. Mr. Peter van Schelven vroeg zich ooit af waarom er nog geen krokettenrecht was. Nou, dat is er wel! Het valt onder consumentenrecht.

Maar wat we in Nederland nog niet hebben is ouderenrecht. Hieruit blijkt opnieuw hoezeer ouderen gediscrimineerd worden.

Daar gaan wij iets aan doen. Bent u een – liefst wat oudere – wetenschappelijk docent die professor in het ouderenrecht wil worden? Of kent u zo iemand? Wij van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS gaan haar of hem helpen bij de carrière. Gaarne uw suggesties of uw brief met ambities, cv en lijst van publicaties sturen aan ons secretariaat. Vermeld a.u.b. in uw schrijven: “oudere is geen kroket”.

Over de auteur

.$naam.

Prof. mr. Richard V. De Mulder MBA

Richard De Mulder (1946) is emeritus hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekozen lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en secretaris van het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau van de 50PLUS-partij.