25 november 2018

Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS (HB) en het Wetenschappelijk Bureau (WB)

Zoals bekend is er een conflict ontstaan tussen het HB en het WB. Ofschoon het WB meermaals heeft verzocht om met het HB in gesprek te treden om de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Bureau en haar positie te waarborgen tijdens een eventuele transitie, is daar door het HB pas op gereageerd ruim nádat er een nieuw Wetenschappelijk Instituut was ingeschreven in de KvK en de subsidieaanvraag voor het nieuwe instituut was veiliggesteld. Het WB acht dit onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur, en rest op dit moment niets anders meer dan zich te wenden tot gerechtelijke procedures. Op dinsdag 27 november om 12.00 uur zal dan ook een kort geding plaatsvinden.

Omwille van de komende ALV is het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen. Daartoe vind U een uitgebreid feitenrelaas rondom dit conflict hier, met een uitgebreide uitleg waarom wij ons genoodzaakt zien over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

2018 Feitenrelaas conflict Hoofdbestuur 50PLUS

Home
Share: / / /