18 december 2018

Ontmanteling Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS organiseerde jaarlijks 3-4 symposia voor het kader, implementeerde 3-4 grote onderzoeken jaarlijks naar maatschappelijk urgente kwesties (de betaalbaarheid van AOW terug naar 65 tot de toegevoegde waarde van oudere vrijwilligers), ontwikkelde een Ouderenmonitor, en beschikte over een netwerk met toponderzoekers en onderzoeksinstituten. De Volkskrant constateerde: ‘dat 50PLUS de enige van de nieuwe partijen was, die een volwassen denktank had weten op te bouwen’.
Op 3 augustus 2018 maakte de partijvoorzitter zonder enig vooroverleg echter aan het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS bekend, dat wij dienen te worden opgeheven en per onmiddellijke ingang onze zetels ter beschikking stellen van nieuwe leden en grote delen van de administratie moeten overdragen. Om die reden is dan ook per 1 januari 2019 het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS ontmanteld en niet langer actief.  

Home
Share: / / /