Jaarverslagen

Conform de Wet op de Financiering Politieke Partijen legt het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS jaarlijks verantwoording af over de besteding van de gelden die het ontvangt via het Rijk. Deze financiële jaarverslagen staan hieronder gepresenteerd.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015