Jaap Haasnoot

bestuurslid

Drs. Jaap Haasnoot studeerde Sociale en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Vervolgens heeft hij een aantal jaren gewerkt als managementconsultant en gedurende meer dan twintig jaar ervaring opgedaan als (interim)manager in diverse posities en branches. Zo was hij sector- en als stafdirecteur in het MBO, directeur binnen het voortgezet onderwijs, directeur gemeentelijke sociale dienst te Rotterdam, ’s Hertogenbosch en Zwolle. Verder had hij o.a. een directiefunctie binnen de reclassering, en heeft hij complexe opdrachten vervuld voor grote organisaties als het toenmalige GAK, een hypotheekbank, een arbodienst, een grote verzekeringsmaatschappij en een pensioenfonds. Zijn managementervaring behelst het gelijktijdig realiseren van zowel organisatorische als inhoudelijke vernieuwing (aanpassing visie, meer bedrijfsmatig opereren, cultuuromslag), die noodzakelijk is geworden door omgevingsveranderingen. Jaap Haasnoot is algemeen bestuurslid van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS.