Missie

De missie van het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS is het bevorderen van de emancipatie van ouderen van beide seksen, door het leveren van een hoogwaardige bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat, ten dienste van de 50PLUSpartij. Concreet houdt dit in dat het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS onderzoek verricht in zeer brede zin naar maatschappelijke kwesties en beleid rondom ouderen ter bevordering van het publieke debat. Van onderwerpen als de positie van ouderen op de arbeidsmarkt tot de effecten van invoering van een basisinkomen.
Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS tracht zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de emancipatie van ouderen en ter voeding van de beleidsmakers, in het bijzonder die van politieke partij 50PLUS. Hiertoe communiceert en interageert het Wetenschappelijk Bureau met de partij en de politiek maar ook met de samenleving.

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS streeft naar een doelgericht onderzoeksprogramma waaruit een stroom van kennis voortkomt. Veelal werkt het hiervoor samen met onafhankelijke onderzoekers of gerennommeerde onderzoeksinstituten. Deze kennis wordt doorgaans gedeeld via de rapportages van onze onderzoeken, of het organiseren van publiek toegankelijke symposia of studiemiddagen.