De kosten van verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar of 67 jaar

 

De AOW-leeftijd zal bij de huidige wettelijke regeling in stappen verhoogd worden
naar 71,5 jaar in 2060. Diverse politieke partijen willen aan deze verhoging een halt
toeroepen en hebben verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar in hun
verkiezingsprogramma staan. Volgens het CPB zijn daaraan grote kosten verbonden.1
Het CPB zelf berekende in ESB de kosten van het fixeren van de AOW-leeftijd op 67
jaar vanaf 2021 en kwam tot extra AOW-uitgaven van ruim 10 miljard euro in 2060.

 

David Hollanders en Harrie Verbon
Universiteit van Tilburg, 11 februari 2017