De kosten van verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar of 67 jaar

De AOW-leeftijd zal bij de huidige wettelijke regeling in stappen verhoogd worden naar 71,5 jaar in 2060. Diverse politieke partijen willen aan deze verhoging een halt toeroepen en hebben verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar in hun verkiezingsprogramma staan. Volgens het CPB zijn daaraan grote kosten verbonden, te weten ruim 10 miljard euro in 2060.

In opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS hebben Harrie Verbon en David Hollanders (Universiteit van Tilburg) en SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoek verricht naar de kosten en besparingen van het weer verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Deze rapporten zijn gepresenteerd op het WB-Symposium van 24 februari 2017. De uitgebrachte rapporten alsmede de samenvattingen daarvan kunt u hier downloaden.