De oudere vrijwilliger beschouwd

Veel aandacht wordt gegeven aan de kosten van de vergrijzing waarbij minder aandacht is voor het aanzienlijk productief potentieel dat ouderen ook hebben. Ook wanneer ouderen minder gaan werken of volledig stoppen met betaald werken, betekent dit niet dat zij niet meer productief zijn. Buiten het betaalde werk kunnen ouderen op veel meer manieren waarde toevoegen, bijvoorbeeld binnen het vrijwilligerswerk, de sector waarop dit onderzoek zich toespitst. Dit onderzoek is gedaan om meer inzicht de verkrijgen in specifieke waarde van oudere vrijwilligers. Hierbij is gekeken naar de economische, functionele en additionele waarde van de oudere vrijwilliger.

 

Lees het volledige rapport; u kunt het hiernaast downloaden.