Ouderenmonitor 2016

OUDERENMONITOR 2016: SCHAT AAN INFORMATIE VOOR BELEIDSMAKERS EN ANDEREN

Er komen steeds meer alleenstaande ouderen in Nederland. Het aantal alleenstaande 80-plussers verdrievoudigt bijna van 326.000 in 2012 tot 934.000 rond het midden van deze eeuw. Maar liefst een kwart van alle alleenstaanden zal rond 2050 80 jaar of ouder zijn.

Dat blijkt uit de Ouderenmonitor 2016 die in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS is samengesteld door de DSP-groep.

De Ouderenmonitor 2016 is een geactualiseerde en bovendien interactieve versie van de Ouderenmonitor 2015. Uit die monitor bleek al dat het traditionele beeld van ouderen dringend correctie behoeft. Dé oudere bestaat niet, al was het alleen maar omdat het wat leeftijd betreft een zeer breed samengestelde groep is: Van 50 tot meer dan 100 jaar.

Uit de Ouderenmonitor 2016 wordt opnieuw duidelijk dat er binnen die brede groep grote verschillen bestaan als het gaat om gezondheid, participatie, sociale contacten en inkomen.
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat ouderen van 65-80 jaar (driekwart van alle 65-plussers) relatief vitaal en zelfredzaam zijn. Maar vooral de groep 80-plussers is kwetsbaar, ook omdat ouderen met het stijgen der jaren steeds vaker alleenstaand worden. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor zaken zoals de (mantel)zorg. Maar ook voor huisvesting. De behoefte aan geschikte en betaalbare woonruimte voor alleenstaande ouderen zal de komende jaren explosief groeien.

Voor beleidsmakers biedt de Ouderenmonitor 2016 een schat aan informatie. De Ouderenmonitor is een weergave van statistieken. Cijfers zijn nu eenmaal gemiddelden. Daarachter kunnen grote verschillen schuilgaan. Er zijn, gelukkig, steeds meer vitale mensen van 90 en ouder, maar er zijn ook nog steeds 65-jarigen die worden getroffen door Alzheimer.

We worden met zijn allen gemiddeld steeds ouder en we leven veel langer in goede gezondheid. Dat is positief. Maar er zijn ook ontwikkelingen die tot zorg stemmen. Zoals de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, zeker in combinatie met de inkomensachteruitgang waar veel ouderen nu al jaren mee te maken krijgen door pensioeningrepen. De koopkracht van ouderen staat onder druk en er is nog veel meer onheil op komst, als het aan dit kabinet ligt.

Die ontwikkelingen maken dat er een vinger aan de pols gehouden moet worden. 50PLUS wil dat doen en de Ouderenmonitor 2016 is daarbij een heel nuttig hulpmiddel. We bevelen deze nieuwe uitgave van de monitor dan ook van harte bij u aan.

Klik op de afbeelding van de Ouderenmonitor om het rapport in te zien.

Let op: Indien u het rapport (als pdf) opent op een iPad of iPhone dan krijgt u bovenaan een melding Open met… Open vervolgens het document met iBooks. In iBooks kunt u gebruik maken van de bladwijzer optie zodat u door het rapport kan navigeren.  Indien u een PC gebruikt, kunt u de pdf openen met Acrobat Reader. Wanneer u links bovenaan de pagina op Bladwijzers klikt (naast het Printer icoon), verschijnt er een inhoudsopgave waarmee u door het rapport kan navigeren.