Een voorstel voor een basisinkomen voor ouderen

Harrie Verbon
Universiteit van Tilburg
Oktober 2018

De AOW-leeftijd van 65 jaar is lange tijd in Nederland de basis geweest waar het Nederlandse pensioenstelsel zich op richtte. Mensen die nog werkten tegen hun 65-jarige leeftijd kregen vaak, afhankelijk van de bepalingen in de cao, automatisch leeftijdsontslag en de aanvullende pensioenen begonnen met uitkeren op hetzelfde moment als de AOW (met een aantal belangrijke uitzonderingen, zoals militairen, vrouwen in sommige regelingen, enz.). Vanaf het begin van de jaren 80 is het instituut van een vaste pensioenleeftijd doorbroken door de introductie van vervroegdeuittredingsregelingen (VUT). Deze VUT-regelingen werden gemotiveerd door de grote jeugdwerkloosheid die onder invloed van de oliecrisis eind jaren 70 was ontstaan. De VUT werd beschouwd als een vorm van solidariteit tussen ouderen en jongeren, maar kwam al in de jaren negentig onder druk door de hoge kosten.

Harrie Verbon